HKS-registeret, Helseregion Vest

“Hjerte-, kar og slagregisteret Helseregion Vest” ble startet opp i 1998, som et forskningsprosjekt. Det bestod opprinnelig av flere delprosjekter godkjent av REK Vest med prosjektslutt 31.12.2018. Dataene kan anvendes for forskningsformål i delprosjektene uten samtykke fra dem opplysningene gjelder (såkalt dispensasjon fra taushetsplikten). Prosjektene omfatter studier av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og dødelighet, prognose etter sykehusinnleggelse for hjertekarsykdom samt studier av medfødte misdannelser i sirkulasjonsorganene.

Det er gjennomført tre datainnsamlinger som belyser forekomsten av hjerte- og karsykdom så langt tilbake som regionens sykehus har elektroniske pasientadministrative systemer (PAS) og ut år 2006.

Data i HKS-registeret tilsvarer data som senere er samlet inn i CVDNOR prosjektet, men sistnevnte omfatter perioden 1994-2009.

Rapporten “Hjerte-, kar- og slagregisteret Helseregion Vest 1972–2006. September 2008” omfatter hjerte- og karsykdom registrert ved alle somatiske sykehus i regionen fra 1989 – 2006 (fra Haukeland universitetssykehus fra 1972).

Rapporten kan du lese her.

References

Report: “Hjerte-, kar- og slagregisteret Helseregion Vest 1972–2006. September 2008”

Langørgen J, Igland J, Vollset SE, Averina M, Nordrehaug JE, Tell GS, Irgens LM, Nygård O. Short-term and long-term case fatality in 11 878 patients hospitalized with a first acute myocardial infarction, 1979-2001: the Western Norway cardiovascular registry. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009 Oct;16(5):621-7.

Øyen N, Nygård O, Igland J, Tell GS, Nordrehaug JE, Irgens LM, Cooper JG, Langørgen J, Vollset SE. Sykehusinnleggelser for hjerte- og karsykdom i Helse Vest i perioden 1992 – 2001. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Jan 3;128(1):17-23.(Original in Norwegian)